Uncategorized

DVT och lungemboli – Venös tromboembolism

1. Beskriv etiologin:
Tre huvudorsaker: Nedsatt blodflöde, skada på kärlväggens endotel samt obalans mellan koagulation och fibrinolys.
Varje reduktion av blodflödet kan bidra till att det bildas små tromber.

Förlångsammat blodflöde kan vara: Immobilitet, ålder över 40 år, övervikt, hjärtsvikt, graviditet, långa flygresor. 

Skada på kärlväggens endotel: trauma, kirurgi, inneliggande venkatetrar, tromboflebiter/flebiter.
Ökad koagulationstendens ses vid rökning och kroniska sjukdomar såsom akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt och malignitet.

Riskfaktorer: tidigare venös tromboembolism, operation/kirurgiskt ingrepp, hög ålder, östrogen/p-piller, immobilisering

 1b. Beskriv Patofysiologi

Nedsatt blodflöde, skada på kärlväggens endotel samt obalans mellan koagulation och fibrinolys.


1 c. Beskriv Symtomen.
Svullnad eller ödem i det påverkade benet
Värme och rodnad
Kortvarig feber
Högre temp i det benet än resten av kroppen

Vadsmärta med tyngdkänsla och nedsatt funktionsförmåga

1 d. Beskriv diagnosen
Svårt. Anamnes är viktig. Tidigare trombos eller finns i släkten? P-piller eller andra hormonpreparat? Gravid? Opererad? Flygresa el liknande? Tecken på infektion? Rökare? Mammografi?

Mha klinisk observation, ultraljud, flebografi, röntgen av kärl efter injektion av kontrastvätska, MR och blodprover (CRP och D-dimertest)
D-dimer – avspeglar fibrinolytiska systemet. FDP finns i blodet efter en trombos.
TPK för att utesluta trombocytos, ökat antal trombocyter. Hb m.m

Beskriv den farmakologiska behandlingen
Målet är att lindra symtomen samt förebygga nya tromber, o lungemboli
Antikoagulantia – lågmolekylärt heparin ges för att förebygga påbyggnad av trombos eller ny trombos. Kombineras ofta med Warfarin/Waran som hämmar leverns syntes av koagulationsfaktorer som är vitamin K-beroende.
NOAK. –
Ev kan man göra tromoblys, dvs infusion av  antitrombolytisk läkemedel direkt i tromben via en kateter, ökar blödningsrisk. 

Kirurgi – man kan avlägsna tromben kirurgiskt om antikoagulations eller trombolytisk behandling är kontraindicerat, t ex hög blödningsrisk,  hjärtsvikt, hög ålder.
Biverkan av antikoagulantia:  blödningar,
Antidot mot antikoagulantia  är cyklokapron och till Waran Vitamin K.Beskriv symtom av patientens funktionsförmåga och de upplevelser som kan förekomma vid DVT. Utgå ifrån de status sökord enligt VIPS som beskrivs nedan:
– Andning/cirkulation: Ev subfebril kroppstemp. Högre temp i det benet än resten av kroppen. En oförklarlig förändring av andningen som ökar vid djupa andetag och hosta ska bedömas som lungemboli.

– Hud/vävnad: Svullnad eller ödem i det påverkade benet . Rodnad

– Aktivitet: Tyngdkänsla och nedsatt funktionsförmåga

– Sömn

– Smärta/sinnesintryck: Smärtor eller ömhet vid palpation
– Välbefinnande


2. Beskriv vilka omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella vid DVT. Utgå ifrån de åtgärds sökord enligt VIPS som beskrivs nedan:

– Medverkan:

– Information/undervisning: undervisning och handledning om sjukdomen och förebyggande

– Stöd: Psykosocialt stöd

– Miljö: Mobilisering. Högläge.

– Skötsel: Inspektion av benet. Kolla efter ödem. Kompressionsstrumpa

– Träning: Fysisk aktivitet och mobilisering är viktig.

– Observation/övervakning: bedömning och dokumentation av risk ska vara daglig rutin. Bedöma aktivitetsnivån.

– Speciell omvårdnad: Uppmärksam på tecken från blödning. Cerebral blödning – tecken: svår huvudvärk, ändrat beteende, yrsel, svimning. Blödning från mag tarm: blodig uppkastning, buksmärta, fall i hb.

– Läkemedelshantering: Flera orala antikoagulantia (AK) finns idag att tillgå förutom warfarin. Nya orala antikoagulantia (NOAK) har likvärdig effekt som warfarin men uppvisar färre kliniskt relevanta/allvarliga blödningar i bakomliggande VTE-studier.

– Samordning

3. Ange de läkemedel som kan bli aktuella vid DVT, vilken effekt de har och vad som är viktigt att iakta när de intas.

4. Beskriv symtom och tecken av patientens funktionsförmåga och de upplevelser som kan förekomma vid lungemboli.

Utgå ifrån de status sökord enligt VIPS som beskrivs nedan:

– Andning/cirkulation: Andnöd. Hosta. Feber

– Smärta/sinnesintryck: Håll i sidan som gör ont när man andas in

– Välbefinnande: Tröttare än vanligt, sämre ork,

5. Beskriv vilka omvårdnadsåtgärder som kan bli aktuella vid lungemboli.

Utgå ifrån de åtgärds sökord enligt VIPS som beskrivs nedan:

– Information/undervisning: Förebyggande

– Stöd: Patienter med DVT i benet oavsett utbredning bör erhålla knälång antitrombosstrumpa

– Miljö: Fri mobilisering, ej överansträgning, högläge av benet i vila

– Observation/ övervakning: Obeservera andning. En oförklarlig förändring som ökar vid djupa andetag och hosta ska bedömas som lungemboli. Övervakning av EKG och pulsoxymetri. Vid behov utförs ekokardiografi.

– Samordning: Ev flytt till IVA

6. Ange de läkemedel som kan bli aktuella vid lungemboli, vilken effekt de har och vad som är viktigt att iakta när de intas.
Syretillförsel, intravenös vätska för att förebygga blodtrycksfall.
Antikoagulantia, warfarin, morfin mot smärta och ångest.
Ha koll på blödningsrisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *