Travels

Man down

shooting_carolineroxxy

Som sagt, skjutningen, haha. Redan bokat in nytt datum! 😀 Igår mötte jag upp Cecilia och så satt vi och jobbade ihop och därefter hade jag några roliga möten innan det var dags att hit the gym! Nästa vecka har vi bokat Laserdome – hjälp jag märker bara mer och mer hur mycket jag älskar (/och är beroende) av fartfyllda aktiviteter, haha  😀 Xx

As told, the shooting, lol. Already booked a new date 😀 Yesterday I met up with Cecilia and then we sat together and worked and then I had some interesting meetings before it was time to hit the gym! Next week we’ve booked Laserdome – omg, help, I realize how much I love action activities, haha 😀 Xx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *